Hinnakiri

OÜ Anti Autokool jätab õiguse muuta hinnakirja.
Kategooria Teooria Sõit Hind
B-kategooria lõppastme kiirkursus 4 tundi 195€
E-õppe B-kategooria kursus (automaatkast) 28 tundi 28 tundi 880€
Pimeda aja koolitus 1 tund 80€
Libeda aja koolitus 1 tund 90€
Esmaabikoolitus 16 tundi 60€
B-kategooria lisasõidutund 1 tund 35€
Dokumentide ennetähtaegne väljastamine 75€
Teisest autokoolist ületulek meie autokooli 75€
Jätkuõpe 2 tundi 90€
B-kategooria sõidutund nädalavahetusel (L-P) 1 tund 50
Kuidas tasuda?
Saaja:
OÜ Anti Autokool
Pank:
Swedbank
Kontonumber:
EE942200221067497749
Selgitus:
oma nimi, mille eest tasute
Tingimused
  1. Kui loobute kirja pandud sõidutunnist, pimeda aja koolitusest, libeda aja koolitusest või esmaabikoolitusest, siis tuleb sellest autokooli juhtkonda teavitada vähemalt 24 tundi varem, vastasel korral läheb tund kirja ja tuleb tasuda selle eest hinnakirja alusel. Teavitamiseks loetakse teie poolt tehtud kõnet autokooli juhtkonnale! Sõidutundide tühistamist SMS-i ja e-mail-i teel ei toimu!
  2. Kui pooleli jäänud kursusest on möödas 6 kuud, siis hinda korrigeeritakse vastavalt hetkel kehtivale hinnakirjale, see on alus edasisel kursusel osalemisel, jätkamisel.
  3. Koolitusest loobumise korral, kui autokool on omapoolsed kohustused täitnud, ettemaksu ei tagastata! Tagastatakse vaid siis, kui autokool on lepingulisi kohustusi rikkunud.

OÜ Anti Autokool
5097131
Koolitusloa number 1.1-3/18/46